Budou podmínky hypoték dané zákonem? Řeší se nový zákon

Tři parametry, které mohou rozhodnout o tom, zda dostanete hypotéku nebo ne. Používají se již nyní, ale jen formou doporučení od České národní banky. Ale to se může změnit a banka bude moci limity úvěrových parametrů nařídit.

Česká národní banka zaváděla postupně limity úvěrových parametrů od roku 2015 a průběžně je zpřísňovala. Reagovala tak na rostoucí zájem o hypotéky a zároveň na výrazně rostoucí ceny nemovitostí. Limity mají sloužit k tomu, aby banky neposkytovaly úvěry, které by zákazníci mohli mít problém splácet. V podstatě se tak Česká národní banka snaží zabránit nemovitostní krizi. Ta v USA z konce první dekády tohoto tisíciletí způsobila celosvětovou ekonomickou krizi.

Důvodem bylo, že americké hypoteční banky poskytovaly stoprocentní úvěry nebonitním klientům a to i na zjevně předražené nemovitosti. A když klienti přestali úvěry splácet, tak bankám zůstaly nemovitosti. Jenže byly neprodejné, jejich cena spadla a hned několik velkých bank zkrachovalo. A tento problém se přelil do dalších finančních oborů a tak dále. Ale to už je nad rámec našeho článku.

Česká národní banka sledovala tři úvěrové parametry: výše úvěru k hodnotě zajištění (LTV, loan-to-value), výše celkového zadlužení žadatele k jeho příjmům (DTI, debt-to-income) a výše dluhové služby k příjmům žadatele (DSTI, debt service-to-income). Jsou to celosvětově běžně používané parametry. Česká národní banka vytvořila limity pro tyto parametry a jako doporučení je publikovala. Komerční banky se jimi měly řídit, ale nebyl to zákon, Česká národní banka nemohla dodržování parametrů nařídit a při porušení sankcionovat. Což by se nyní mohlo změnit.

Ale ještě je nutné zmínit, že i v rámci doporučení Česká národní banka limity uvedených parametrů snížila nebo je úplně zrušila. Došlo k tomu loni na jaře, kdy s nástupem koronavirové pandemie hrozilo, že se realitní trh zastaví a mohl by se zhroutit. První redukce přišla v dubnu, závěrečná v červenci. Aktuálně tak banky nemusí sledovat parametry DTI a DSTI a u LTV byl snížen limit.

Do budoucna se však k limitům oněch třech úvěrových parametrů zřejmě Česká národní banka vrátí. Nahrává tomu situace, kdy v roce 2020 nakonec došlo na absolutní hypoteční rekord a ceny nemovitostí nadále prudce stoupají. Čemuž jsme se v našich článcích několikrát věnovali. Otázkou však je, zda Česká národní banka bude limity úvěrových parametrů nadále jen doporučovat, nebo je bude moci nařizovat.

V poslanecké sněmovně totiž leží Návrh novely zákona o České národní bance. Jeho obsah je širší, ale změna pravomocí u úvěrových limitů je jeho podstatnou součástí. Novela zákona o České národní bance je již ve třetím čtení, tedy už relativně daleko. Poslanci se však na schůzi 12. března na znění zákona neshodli a to právě kvůli pravomocem České národní banky.

Novela zákona samozřejmě neřeší, jaké limity bude Česká národní banka nařizovat, ale řeší situaci, kdy komerční banka poskytne úvěr zajištěný nemovitostí, který uvedeným limitům nebude odpovídat. Sankce jsou poměrně vysoké a to až do výše 10 milionů korun. Což může nastat v případě, že banka úvěr poskytne a na upozornění v uvedené lhůtě nezjedná nápravu. O dalším vývoji vás samozřejmě budeme informovat.