Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr patří mezi produkty, kde je tradičně nejméně komplikací s řádným splácením. Oproti obyčejným spotřebitelským úvěrům hypoteční úvěr bývá především dobře promyšlený. Nejedná se většinou o impulzivní rozhodnutí a navíc, hypoteční úvěry jsou vždy zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Proto platební morálka patří mezi úvěrovými produkty k těm nejlepším.

Česká národní banka zveřejňuje pravidelně statistiku tzv. nevýkonných úvěrů. Tímto termínem se označují úvěry, kde pravděpodobně nedojde k úplnému splacení úvěru, aniž by bylu nutné přistoupit k realizaci zástavního práva, případně se jedná o závazek, který je více, než 90 dnů po splatnosti.

Podíl nevýkonných úvěrů se dostal na poměrně vyšší úrovně v letech 2011 až 2014, kdy podíl nevýkonných úvěrů překročil 3 %. Od roku 2014, zcela jistě v souvislosti a dobrým ekonomickým vývojem a souvisejícím růstem mezd, začal podíl nevýkonných úvěrů klesat. V roce 2020 se již pohyboval pod úrovní 1 % a svého minima dosáhl v říjnu 2020, kdy podíl nesplácených úvěrů dosáhl 0,8 %. Připomeňme, že říjen byl měsícem, kdy končilo tzv. úvěrové moratorium. Během úvěrového moratoria měli klienti možnost na 3 až 6 měsíců pozastavit splácení úvěrů a byli tak do jisté míry chráněni před plným ekonomickým dopadem koronavirové epidemie. Ale úvěrové moratorium skončilo a klienti se museli vrátit k řádnému splácení. V nětkerých oborech, jako jsou např. pohostinství, ubytovací služby či obory vázané na cestovní ruch však došlo k prakticky úplnému výpadku příjmů. A ne každý se dovede s takovou situací rychle a efektivně vypořádat. Je to situace, která rychlá a jednoduchá řešení prostě nenabízí.

V této souvislosti začalo tedy nevyhnutelně docházet k růstu podílu nevýkonných úvěrů. Změnu trendu pokládám za nevyhnutelnou, ale jeho rozsah odhadnout neumíme. Růst je zatím pozvolný a podle posledních údajů z ledna 2021 se hodnoty dostaly na 0,9 %, ale domnívám se, že růst se nyní bude zrychlovat, protože čas běží a ekonomický výhledy se zatím nemění a neskýtají jasnou naději na brzké zotavení.

Řešení nejsou jednoduchá. V první řadě je v případě potíží se splácením obrátit se co nejdříve na banku. Banka má logický zájem pomoci situaci vyřešit. Nemá zájem na tom, aby klient přestal splácet a dostal se do potíží. To, že je úvěr zajištěn je samozřejmě pro banku důležité, ale není to důvodem, aby jí na dobrém splácení nezáleželo. Pokud dává takové řešení smysl, je možné poskytnou úlevy v podobě rozvolnění splácení či v nějaké formě dočasného pozastavení splátek.

Krutou pravdou ale je, že ve všech situcích prostě takové řešení nefunguje. Dává smysl především tehdy, kdy klient se klient dočasně dostane do potíží se splácením, ale existuje jasná vize, jak se situace změní. Pokud jasná vize není, odklady splácení nic neřeší. Dluh tak pouze roste a nepříjemné důsledky se tak pouze oddalují. V určitém okamžiku tedy může přijít na pořad dne řešení spočívající v dobrovolném prodeji nemovitosti dříve, než k tomu klient bude donucen právní cestou. Při včasném dobrovolném prodeji je naděje na dosažení dobré ceny a řešení situace v lepším psychickém komfortu. Nucený prodej za účelem uhrazení závazků je konec, ke kterému by situace nikdy neměla dospět.

Ing. David Eim, místopředseda představenstva GEPARD FINANCE a.s.