Jak jste dopadli v testech?

Zveřejnili jsme všechny 4 testy, které porota připravila pro makléře v 2. ročníku projektu Realiťák roku, aby i ostatní měli možnost otestovat svoje znalosti a aby nezůstalo tajemstvím, čím museli soutěžící makléři na začátku projít.

Jak jste dopadli a jak vaši kolegové v jednotlivých testech? Níže stručné vyhodnocení.

1. Marketingový test - 139 odpovědí ( k 11.2.2020). Dalo by se říci, že v marketingu máte přehled, neboť průměrné hodnocení je 8,88 z 10, což je  velmi slušný výsledek. Průměrné hodnocení soutěžících makléřů bylo 7,79 bodů.

Marketingový test

2. Test právních znalostí - 138 odpovědí (k 11.2.2020). Tady byl  průměr 5,8 z 10. To je o poznání horší. Je otázkou, zda byl test postaven jako výrazně těžší, čí znalosti v této oblasti jsou všeobecně menší. I naši testovaní makléři měli bodový průměr 5,16.

3. Test finančních znalostí - 70 odpovědí (k 11.2.2020). Průměr bodů z tohoto testu byl 7,53 a u makléřů testovaných porotou v terénu 6,84.

4. Test technických znalostí - 101 odpovědí (k 11.2.2020). Průměr bodů byl 6,42 naproti tomu u makléřů v terénu 5,18. Podle ohlasů od makléřů v terénu pro ně byl tento test nejtěžší.