LIGS University zajistí vzdělání pro vítěze odborné poroty

V realitní branži, stejně jako v každé jiné profesi platí, že neustálé sebevzdělávání je ověřenou cestou k úspěchu. Šance na kariérní postup, předpoklad vyššího ohodnocení či získání konkurenčí výhody nás žene kupředu.

LIGS University se zapojila jako partner soutěže a přináší hlavní cenu pro vítěze odborné poroty.

LIGS University je moderní univerzita spojující efektivní metody a inovativní přístupy amerického a evropského vzdělávání. LIGS University vznikla spojením americké LIGS University (2011) a evropské LIGS University (2006) a má za sebou více než desetiletou tradici.

Cílem a posláním LIGS University je přinášet kvalitní manažerské vzdělávací programy MBA, MSc, DBA a PhD v českém, slovenském, anglickém a španělském jazyce nebo v kombinaci těchto jazyků za výhodnou cenu založené na principech a postupech, jež lze bezprostředně uplatnit v každodenním manažerském pracovním životě. Všichni účastníci interactive online programů jsou studenty americké LIGS University a po ukončení programu získají americký univerzitní diplom.