Předkupní právo končí, experiment trval dva a půl roku

Od 1. července se podstatně mění paragraf občanského zákoníku ohledně předkupního práva. Norma se tak v principu vrací před první leden 2018, kdy se předkupní právo do zákoníku vrátilo.

Institut předkupního práva byl v občanském zákoníku ukotven velmi dlouho a to až do konce roku 2013. Následně bylo předkupní právo k podílům na nemovitostech zrušeno, aby se do občanského zákoníku vrátilo k zmíněnému 1. lednu 2018.  Možná dobrá myšlenka ovšem výrazně zkomplikovala situaci mnoha vlastníkům nemovitostí.

V úpravě se totiž nemyslelo na početnou množinu nemovitostí, kde je bytová jednotka v osobním vlastnictví, ale příslušenství v podobě sklepu, garážového stání, předzahrádky a dalších prostor je uvedeno jako podíl na společných prostorách. Problém to byl výrazný, protože se týkal velkého množství nemovitostí. V podstatě všech novějších bytů, které developeři prodávali právě jako bytové jednotky a příslušenství jako podíl na společných prostorách.

Komplikovaný prodej s rizikem velké ztráty

Pokud se majitel takovéto bytové jednotky rozhodl jí prodat, musel nabídnout příslušenství přednostně spolumajitelům. Vše bylo, a vlastně do konce června stále je – takže budeme používat přítomný čas, tak komplikované, že nejdřív je nutné uzavřít kupní smlouvu se zájemcem o byt a následně nabídnout příslušenství spoluvlastníkům společných prostor (předkupní právo platí i při bezúplatném převodu, pak cenu příslušenství na společných prostorech určuje odhadce). A těch může být pár stejně jako desítky nebo v extrémních případech i stovky. Všem je nutné odeslat nabídku, která odpovídá kupní smlouvě a čekat, jak se vyjádří. Čekáte vy i zájemce o byt, dopředu to provést nelze.

Pokud mají zájem, musí jim příslušenství prodat přednostně. Buď jednotlivci, a nebo více zájemcům podle jejich podílů na společných prostorech. Na jednu stranu to výrazně protahuje prodej nemovitosti a navíc to může znamenat zrušení celého prodeje. Logicky totiž zájemce o byt chce i příslušenství. A to když si chce koupit někdo jiný, tak zájemce o byt ztratí zájem. Samozřejmě se předkupní právo netýká jen bytů, ale platí i pro další nemovitosti včetně pozemků či příjezdových komunikací. V některých případech je jeho institut vhodný, v mnoha je však velkou překážkou.

S prodejem počkejte na červenec

Situaci bylo možné řešit institutem vzdání se předkupního práva, které developeři u nových projektů vznikajících v posledních dvou letech dávali do smlouvy. Bylo nutné ho zanést do Katastru nemovitostí.

Tento nepovedený paragraf občanského zákoníku končí, od 1. července platí v podstatě úprava z let 2014 až 2017. Předkupní právo se omezuje jen na některé případy, třeba když nemovitost zdědíte, tak platí po dobu šesti měsíců, pak už na něj není nutné brát ohled. Novela je již platná, začátkem dubna ji podepsal prezident. Pokud tedy plánujete prodej bytu nebo jiné nemovitosti, na kterou by se předkupní právo podle aktuálních pravidel vztahovalo, je rozhodně lepší s prodejem počkat do 1. července.