Předpoklad vývoje cen nemovitostí v dlouhodobém a krátkodobém horizontu.

Zájem o nemovitosti roste a s tím také souvisí i růst cen. Ceny u nás v ČR historicky neklesaly pouze jednou a to v roce 2008. Od této doby stále ceny rostou.  Existují pojmy nemovitostní cykly, nemovitostní hodiny. Pro kupujícího je důležité, aby si uvědomil, v které fázi cyklu se ekonomika nachází. To je z pohledu kupujícího nejtěžší.

Každý trh funguje v nějakém cyklu. Zda se nacházíme v období boomu (vrcholu), přehřátí (vzestup cen), propadu (poklesu cen) nebo oživení (odraz ode dna poklesu cen a pomalé zvyšování). Pokud se Vám podaří koupit nemovitost na začátku období růstu a ještě v této době cyklu ji prodáte, pravděpodobně v řádu několika let, můžete jen získat a mít z této transakce nemalý prospěch. Pokud se Vám podaří investovat při pádu cen, budete si muset počkat s prodejem až když se opět odrazíme a začnou ceny růst. Obecně vždy každý cyklus ceny nemovitostí v jejím boomu zvýší oproti předešlému boomu.

A zde bych se rád zastavil proč tomu tak je. Co se na trhu s nemovitostmi děje v této koronavirové době.

V této době ceny rostou. Zdá se, že je ekonomika přehřátá, že jsme na jeho vrcholu. Ale může se stát právě opak. V této době pumpuje ČR do ekonomiky nemalé peníze.  Prozatím je naše ekonomika na tom dobře. Stát nás může dále zadlužovat, i když jsme na 40% HDP na rozdíl od Francie, která má zadlužení 100% HDP. Prozatím náš stát má prostor k zadlužování. Pokud se dostaneme nad úroveň 70% může nastat rozvrat veřejných financí. Tohle způsobí inflaci a můžeme očekávat další zvyšování cen.

V současné době vidíme to, že je poptávka silná, čím je to ovlivněné, právě očekáváním naší populace v inflaci. A v nedůvěru peněz. Lidé věří více nemovitostem a něčemu pevnému, hmatatelnému. Proto se zvyšuje poptávka a dalším důvodem k růstu cen.

Dále bych se zastavil a kladl otázku, zda je náš trh pokládán zahraničními investory jako rozvinutý? Podle názoru odborníku Praha ano, ale ostatní části zatím zaostávají. Míra nejistoty v investice do České republiky prozatím panuje. Stále se na nás zahraniční investoři dívají jako postkomunistickou zemi přes historii komunismu a to nás stále drží s cenami nízko oproti jiným státům Evropské únie. Ale tímto chci říci, alespoň doufám, že se bude nálada a názory investorů měnit a přijde to, že i Praha s Mnichovem se budou cenami přibližovat. To ale povede v dlouhodobém měřítku opět ke zvyšování cen nemovitostí.

Pokud zmíníme Územní plán města Brna, tak se stále těžkopádně zpracovává, trvá dlouho zavedení změn. Proto vázne nová výstavba. Vyřizování stavebních povolení je dlouhodobé. Jednoznačně se v naší republice málo staví, neuspokojuje se poptávka. Tento fakt tlačí na růst cen.

Je zde tedy několik důvodů, proč Covidová doba nemůže dlouhodobě způsobit pokles cen a proto bych každému doporučil nákup nemovitosti s odkazem a zamyšlením nad těmito body.

Z krátkodobého horizontu vidím zde velký problém ve ztrátě příjmů v řadě odvětví. Může dojít k problému splácení hypoték. Míra nejistoty je enormní. Ekonomické důsledky mohou být několika leté. V tomto roce se předpokládá masivnější míra krachu než v předchozím období. Předpokládá se větší míra nezaměstnanosti a s růstem až na 6%. Vláda předpokládá, že zrušení super hrubé mzdy udrží ekonomiku výše a bude více nákupů. K větším výkyvům ekonomiky ovšem může dojít na menších obcích s menší možností zaměstnanosti. To vše působí naopak jako protipól k poklesu cen na dobu než se ekonomika zapamatuje.

Dle mého názoru může na základě výše uvedeného, ke krátkodobému poklesu neboli stagnaci, ale dále z dlouhodobého hlediska není absolutně důvod pro pokles cen. Proto opět doporučuji i v krátkodobém horizontu nemovitosti kupovat.

Autor: David Vašíček, ALVA REAL