Představen nový člen poroty

Dalším členem poroty v naší soutěži je Dr. Pardeep Kullar, která zastává funkci Vice President a Chief Academic and Operations Office v LIGS University.

Patří mezi nadšené příznivce vzdělávání a je přesvědčená, že právě vzdělání je tou nejdůležitějí hodnotou v dnešním světě. Na poli vzdělávání působí už 15 let a posledních 10 let se věnovala administrativní činnosti v rámci vysokých škol. Během této doby pracovala po boku rektora a hlavních řídících pracovníků při vedení samotné instituce, profesorského sboru a zaměstnanců, měla na starosti rozvoj a modernizaci osnov, spolupracovala se studijním oddělením ve snaze zajistit, aby procesy odpovídaly požadavkům akreditačních asociací, regulačních agentur a Ministerstva školství.