Představujeme dalšího člena odborné poroty

Dalším porotcem, který doplní řadu našich odborníku je Vlastimil Nigrin, místopředseda představenstvaHypoteční banky a vrchní ředitel pro oblast obchody a klienti.

Svoji profesní dráhu zahájil v Komerčni bance, kde pracoval v letech 1987–2002, naposledy v pozici výkonného ředitele zodpovědného za provoz. Poté v letech 2002–2004 působil jako člen představenstva eBanky.V rámci svého působeni ve skupině PPF v letech 2004–2006 byl zodpovědný za zpracování komplexního business modelu společnosti Home Credit Finance Bank Moskva. V letech 2006–2008 zastával pozici ředitele úseku externiho prodeje a kooperace Česke spořitelny. Od 1. 6. 2008 Vlastimil Nigrin nastartoval své působení v Hypotečni bance a to v pozici náměstka generálniho ředitele pro věci obchodni. 1. 1. 2014 získal funkci vrchniho ředitele pro oblast obchody a klienti, a převzal tak celou oblast prodeje hypotečnich produktů. V roce 2016 se stal Vlastimil Nigrin místopředsedou představenstva Hypoteční banky.