Představujeme dalšího člena odborné poroty

Další skvělou posilou odborné poroty tohoto ročníku soutěže je Pavel Rakouš z Ministerstva pro místní rozvoj. Pavel už v porotě projektu působí 3. rokem. Jsme moc rádi, že Ministerstvo pro místní rozvoj nominovalo do poroty opakovaně právě pana Rakouše. 

Ing. Bc. Pavel Rakouš (*1964) pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) od roku 1996 po předchozí praxi na městském úřadu ve funkci tajemníka a později jako zástupce starosty pro majetek a investice. Na MMR pracoval postupně v řadových referentských funkcích stejně jako ve funkcích poradce ministra, ředitele odboru či jiného vedoucího pracovníka, většinou v oblasti bytové politiky, veřejných dražeb, hospodaření s majetkem a legislativy. Aktuálně je vedoucím oddělení realitní činnosti, dozoruje také činnost akreditovaných osob, které mohou poskytovat vzdělání a přezkoušení v profesní kvalifikaci „obchodník s realitami“.