Představujeme předposledního člena odborné poroty

Dalším členem odborné poroty 1. ročníku soutěže je Martin Zástěra - zakladatel a vedoucí partner advokátní kanceláře AZ LEGAL. Ve své právní praxi se specializuje primárně na obchodní právo a právo nemovitostí, kde uplatňuje své zkušenosti ze stovek realizovaných případů. V advokacii působí již téměř deset let a podílel se na řadě realitních transakcí včetně komplikovanějších obchodů v rámci exekučních a insolvenčních řízeních.

Na rozdíl od některých právníků se klienty z řad prodávajících, kupujících i z řad realitních makléřů vždy snaží dovést k uzavření obchodu, který je výhodný pro všechny zúčastněné strany. Jeho základním pracovním krédem je připravit transakci tak, aby byla z právního pohledu co nejvíce bezpečná a aby byla minimalizována veškerá rizika, která s převodem, užíváním a správou majetku souvisejí.