Pro makléře

Proč se zapojit

Chcete získat prestiž v regionu, ve kterém pracujete? Zapojte se do soutěže Realiťák roku. Chcete získat zpětnou vazbu od klientů na svoji práci? Zapojte se do soutěže Realiťák roku a ověřte si svoje schopnosti a znalosti. Chcete si zvýšit svoji důvěryhodnost? Zapojte se do soutěže Realitťák roku a budujte si větší důvěryhodnost vůči veřejnosti. Chcete získat mediální pozornost a hodnotné ceny? Zapojte se do soutěže Realiťák roku.

Jak se zapojit

Do soutěže jsou automaticky přihlášeni všichni realitní makléři, kteří mají svůj účet na Reality.iDNES.cz a aktivně inzerují. Inzerce se nesmí přerušit na více jak 2 měsíce. Všichni mají možnost upravit si a vylepšit své profily. Pro případné odhlášení ze soutěže je potřeba zaslat žádost na email: info@realitakroku.cz. Hlasovat je možné pouze jednou, tzn. z  jedné emailové adresy se započítá jeden hlas. Email musí byt platný po celou dobu soutěže.

Jak soutěž funguje

Slavnostní zahájení proběhlo 15.1.2019 za podpory Kláry Dostálové a medií v Cubex centru v Praze. Od této chvíle si každý soutěžící může upravit a vylepšit svůj profil na Reality.iDNES.cz. Od 1.2. do 30.11.2019 bude probíhat hlasování veřejnosti. Hlasovat bude možné na webu www.RealitakRoku.cz nebo na portále Reality.iDNES.cz. Odborná porota bude průběžně hodnotit jednotlivé makléře dle pravidel soutěže. Slavnostní vyhlášení proběhne 18.1.2020 na 1. realitním plese v Národním domě na Vinohradech. Podrobná pravidla naleznete zde.

Harmonogram