První termín odborných testů se blíží, registrujte se!

Jak už bylo několikrát zmiňováno a komunikováno, ve 4. ročníku klademe ještě větší důraz na odbornost. 

Odborná porota testuje průběžně a na konci soutěžního období. Všichni makléři, kteří chtějí získat ocenění, musí projít minimálně odbornými testy a případovou studií. 

Termín prvních testů se blíží, je již 21.4., proto se nezapomeňte včas registrovat ZDE. Na výběr máte za dvou časů. 

Další termíny jsou pak 21.6. a 7.9. Vždy bude 50 otázek a časový limit je 20 minut. Do hodnocení se započítává pouze první úspěšný test - stanovené minimum pro splnění je 70%. Při nesplnění je možné opakovat v následujícím termínu, avšak výsledek opakovaného testu bude ponížen o 10 bodů.