Realitní makléři dostali půl roku navíc. Důvodem je koronavirus

Nový zákon o realitním zprostředkování nabyl účinnosti 3. března 2020. Novinek je docela dost, pro realitní makléře a realitní kanceláře je v něm však jedna podstatná. Mění se totiž samotná živnost realitního zprostředkovatele. Jenže současná situace s pandemií koronaviru změnila původně nastavená pravidla.

V zákoně je stanoveno, že živnost realitního zprostředkování již nebude volná, ale stane se vázanou. A to je podstatný rozdíl. Doposud platilo, že realitní zprostředkování může v podstatě nabízet kdokoliv, stačilo si vyřídit živnostenský list. Podle nového zákona bude naopak vyžadována kvalifikace, bez které tuto činnost nebude možné legálně provádět.

Nutná kvalifikace

Pravidla jsou nastavena jak pro samotné podnikatele, tak pro realitní makléře, kteří pracují ve firmě, která realitní zprostředkování provozuje. V prvním případě mohou přímo podnikat ti, kteří mají vystudovanou vysokou školu a to právní, ekonomické či stavební obory. Pokud má podnikatel vystudovanou jinou vysokou školu, vyšší odbornou školu nebo střední školu, potřebuje tři roky praxe. V ostatních případech jsou potřeba makléřské zkoušky: Profesní kvalifikace realitního zprostředkovatele.

V případě realitních makléřů, kteří neprovozují v oboru vlastní živnost, ale jsou třeba v zaměstnaneckém či jiném pracovním poměru, mají podmínky obdobné. Buď vystudovali VŠ právního, ekonomického nebo stavebního zaměření, nebo jinou vysokou či střední školu s maturitou a mají rok praxi, případně mají tří roky praxe. Pak mohou dále pracovat. Pokud uvedené podmínky nesplňují, musí složit zkoušky.

A právě se zkouškami, tedy s Profesní kvalifikací realitního zprostředkovatele, je v současné situaci problém. Původně totiž podle nového zákona platilo, že do šesti měsíců od platnosti zákona bylo nutné zažádat o změnu živnosti z volné na vázanou. Původně tedy platil termín 3. září, poté volné živnosti na realitní zprostředkování měly zaniknout.

Prodloužení o 6 měsíců

Jenže současná situace neumožňuje skládat zkoušky Profesní kvalifikace realitního zprostředkovatele, on-line zkoušky zákon nepřipouští. Takže zákon byl novelizován a tuto novelu již schválil senát. Novela prodlužuje termín o půl roku, takže své povinnosti musí zájemci splnit do 3. března 2021. Podle novely může začít podnikat v oboru na šest měsíců v rámci volné živnosti i zcela nový podnikatel, jen musí svou činnost provozovat pod firmou, která oprávnění má.

A pojištění?

Zákon původně také stanovil, že podnikatelé v oboru realitního zprostředkování si musí do dvou měsíců od účinnosti zákona sjednat pojištění. To by znamenalo termín do 3. května. Vedoucí oddělení realitní činnosti MMR Pavel Rakouš k tomu uvádí: „Z důvodu nouzového stavu je tato povinnost rozhodnutím ministerstva odložena právě o dobu platnosti nouzového stavu.“ Ten byl vyhlášen 12. března na měsíc a následně prodloužen zatím do 30. dubna. To znamená na 50 dní. „Ano, váš výpočet je správný, jde o termín 22. června. Do té doby je nutno podepsat pojistné smlouvy a ve lhůtě deseti pracovních dní od podpisu je poté zaslat - nejlépe elektronicky - našemu úřadu,“ doplnil Ing. Pavel Rakouš. Podrobnosti lze dohledat na stránkách www.mmr.cz..