Víte, jaké daně se týkají nemovitostí?

Víte, jaké daně se týkají nemovitostí?

Přestože je aktuálně daňová situace týkající se nemovitostí snazší než dřív, je dobré si připomenout, jaké daně se nemovitostí týkají.

Do roku 2013 bylo nutné při převodu nemovitosti uhradit daň, která se systémově jmenovala Daň z převodu nemovitosti. Byla nahrazena daní z nabytí nemovitosti. V principu se tak daňová zátěž přenesla z prodávajícího na kupujícího. Daň z nabytí ve výši čtyř procent platila až do loňského roku, kdy byla zrušená a to retrospektivně od prosince 2019.

Důvodem bylo oživení realitního trhu během pandemie koronaviru. V praxi to asi na realitní boom během posledního roku tak výrazný vliv nemělo, ale celkově to samozřejmě kupujícím ušetřilo dost peněz. S ohledem na rostoucí ceny nemovitostí by v poslední době kupující odvedl v dani stovky tisíc korun. A to je nezanedbatelná suma.

Daň z prodeje má hodně výjimek

Přes zrušení daní z převodu či nabytí nemovitosti stále existují daně, které se prodeje nemovitosti týkají. Tak především prodávající by měl uhradit daň z prodeje nemovitosti, kde je sazba 15 procent. Daň se vypočítává z rozdílu cen nabití a prodeje, laicky rozdílu mezi cenou, za kterou jste nemovitost pořídili a za kterou jste ji prodali. Ten může být při aktuálních cenách značný, ale neděste se.

Daň budete platit jen za určitých podmínek. Platit ji totiž nemusíte, když jste v nemovitosti bydleli minimálně dva roky před prodejem, nebo pokud ji vlastníte více jak pět let, případně když všechny peníze z prodeje investujete do nového bydlení a to do jednoho roku od prodeje.

Pokud tedy s nemovitostmi neobchodujete, tak se vás tato daň obvykle týkat nebude. Minimálně většina prodávajících splní podmínku pořízení nové nemovitosti. Jen pozor na jednu změnu. Uvedené pětileté vlastnictví platí u nemovitostí pořízených do konce roku 2020. U novějších je doba vlastnictví prodloužena na dvojnásobek, tedy na 10 let.

Darujete nemovitost?                                                     

Další daň se týká darování nemovitosti. Přesněji, darovací daň už neexistuje, platí se daň z bezúplatného příjmu. Sazba je zde opět 15 procent u fyzických osob a 19 procent u osob právnických. Platit nebudete, pokud jste s dárcem příbuzní a to jak v přímé linii (děti, rodiče, prarodiče, vnoučata), nebo v nepřímé linii (sestry, bratři, tety, strejdové, nevlastní děti). Poslední výjimkou je situace, kdy osoba s dárcem žije ve společné domácnosti poslední rok.

Další daň se už týká každého majitele nemovitosti. Daň z nemovitých věcí nahrazuje dřívější daň z nemovitosti a dělí se na daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. U pozemků je docela dost výjimek, v případě pozemků s domem se neplatí ze zastavěné plochy. A neplatí se ani z pozemků u bytových domů.

Nezapomeňte zdanit příjmy z nájemného

U staveb a bytových jednotek se neplatí například za dům, v kterém jsou bytové jednotky. Celkově je daň z nemovitých věcí v Česku nízká. Základní sazby sice zvyšují lokální koeficienty, takže i v Praze jsou v jednotlivých částech různé sazby, ale celkově se daň pohybuje ve stovkách či nižších tisících korun.

Poslední nemovitostní daň se týká jen těch, kteří svou nemovitost pronajímají. Daň z příjmu se odvádí v rámci daňového přiznání. Ze základu daně, což je váš roční příjem z nájmu si můžete odečíst náklady nebo použít paušální odpočet ve výši 30 procent. Pak je základ daně 70 procent z ročního nájemného. Výše daně je v tomto případě velmi individuální, příjem z nájmu se sčítá s příjmy ze závislé či samostatné činnosti a lze na ně uplatnit různé nezdanitelné položky a slevy na poplatníka.