12.5.2024 11:36

Správné využívání bytů zkolaudovaných k trvalému bydlení

Správné využívání bytů zkolaudovaných k trvalému bydlení

V reakci na rostoucí popularitu krátkodobých ubytovacích služeb se Česká republika zaměřuje na ochranu oblastí určených pro trvalé bydlení. Nedávná tisková zpráva úřadu ombudsmana ČR z 2. dubna adresuje stížnosti občanů týkající se zneužívání bytů určených k trvalému bydlení pro krátkodobé pronájmy.

Postoj úřadu ombudsmana

Ombudsman Stanislav Křeček zdůrazňuje, že byty schválené pro trvalé bydlení by měly být využívány výhradně k tomuto účelu. Jakékoli jiné využití těchto prostor, jako jsou krátkodobé pronájmy, je považováno za porušení stavebního zákona. "Je důležité najít jasnou hranici mezi trvalým a krátkodobým užíváním, ačkoliv to vyžaduje detailní dokazování. Veřejný zájem na správném využití nemovitostí musí být prioritou," uvedl Křeček.

Dopady na majitele bytů

Majitelé, kteří chtějí své nemovitosti nabízet pro krátkodobé ubytování, by měli nejprve získat rekolaudaci bytu pro tento účel. Ombudsman upozorňuje, že krátkodobé ubytování má odlišný dopad na okolní prostředí než trvalé bydlení. Některé územní plány však mohou výrazně omezovat možnosti pro ubytovací služby, což může komplikovat proces rekolaudace.

Inspekce a kontrola stavebního úřadu

Stavební úřad společně se živnostenským úřadem má pravomoc provádět neohlášené kontroly bytů, aby ověřil jejich skutečné využití. V minulosti se ukázalo, že některé kontroly nebyly plně efektivní, protože probíhaly během standardní pracovní doby, zatímco turisté obvykle přijížděli později.

Doporučení ombudsmana a metodika

Ministerstvo pro místní rozvoj již v roce 2022 vydalo metodiku, která stanovuje pravidla pro ubytování turistů v obyčejných bytech. Tato metodika slouží jako základ pro zpřesnění regulace v této oblasti. Ombudsman doporučuje stavebním úřadům využívat všechny dostupné prostředky pro ověření správného využívání bytů, včetně spolupráce s policií v případě podezření na porušení zákona.

Závěr

Zpráva ombudsmana připomíná význam dodržování pravidel pro trvalé bydlení a zdůrazňuje nutnost respektování zákonů v této oblasti. Jakékoli plány na krátkodobé ubytovací služby v bytových jednotkách musí být pečlivě zváženy a v souladu s právními předpisy a místními územními plány.